Sommarliv.

Det var en gång ett liv. Man cyklade neråt älven. I älvsluttningen fanns en gunga, gungställningen var åtminstone tio meter hög, det tog tid att få fart på gungan ut över Vindelälven. Gungor. Det här skulle egentligen kunna handla enbart om gungor i Vännäs. Lite smalt tycker ni kanske? Nädå. I gunglivet fanns allt. Där […]

Kommer man nånsin hem?

Jo, det var nog många som tog tåget från Vännäs. Det var lite svårt på tjugetalet. Många ville ut och de flesta ville inte fortsätta med bonderiet. Och skogen var ett elände, sa´dom som låg i med avverkningen. Och flottningen var det inte alla som dög till. Och då blev det söderut eller Minnesota. På […]

Vad betyder ”N” ?

Stolta mödrar tycks aldrig tveka att ge sina döttrar och söner de märkligaste namn. Tydligen utan att, för ett ögonblick, tänka på de faror och obehag som ett , i tillfällig förvirring tilldelat namn, kan resultera i. Käre läsare! Du har naturligtvis, med förvåning, noterat mina ovanliga förnamn!? Säkert har Du också tänkt att någon […]

Över norrlanns skogar går solen aldrig ner.

Med norrlann menar man allting ovanför Dalälven. Lite väl generöst kanske, och jag vet en landshövding längst däruppe, som nog skulle haft ett och annat att säja om ett sånt påstående. För honom var norrlann Norrbotten, halva Lappland, nordNorge och, varför inte, norra Finland. Kanske lite vidlyftigt, men vad gör man inte när man håller […]

Torrdassens förlorade paradis.

Det fanns en tid då hårdföra medborgare tillbringade smällkalla vintermornar i ett litet märkligt hus neråt backen. Det märkliga huset, som sedan länge är borta från villaträdgårdar, bakgårdar, vedbodar och som ostadig tillbyggnad i utkanten av landsbygdsbefolkningens grovhuggna tillvaro.  Du har kanske hört talas om detta enkla bidrag till boendekulturen, Du har kanske suttit där […]

Korksamlare.

Det här kommer, bland annat, att handla om gamla seglare. Det finns ganska många. Som inte ger upp. Några seglar fortfarande kanot, ibland i samma kanot som de seglade i ungdomens vår. Andra har sålt villan och bytt upp sej. Till allmän förvåning är det även äldre damer som fortsätter segla, som om ingenting har […]