Evert

Dethär måste bli kort, blir det långt, blir det alldeles för långt. Egentligen är det enkelt, kanske lite rörande enkelt. Vi här uppe i Norden har ju våra drömmar, våra föreställningar, våra somrar. Utan dessa somrar och dessa drömmar skulle vi aldrig orka med våra vintrar,utan hade för längesedan flyttat vårt vinterliv till Frankrike eller något annat […]