Jag går i tusen tankar…

Orden, uttrycken, är av gammalt datum, från våra far och morföräldrars tid. Kan man fortfarande läsa sånt? Förstå?? Ta´in??? Hur dom talade, hur dom tänkte, vet vi nog inte. Men vi kan ju leta bland skrifterna, på raspande sjuttiåttor, i dagböcker och gulnade sidor i sedan länge oläsbara romaner… Jo! Känslor från förr är vanligen […]

Hjalmar och Hilda.

Dethär handlar om Västergötland. Ett äldre landskap från förr. Ganska mycket förr förresten, från en tid då det fortfarande låg rödmålade stugor i backarna, och då väschöttarnas snålhet var långt snålare än  den snålaste smålänning. Du tror det väl inte, men så låg det till! En Smålänning frågar: Va´kostar de´? Vilket för oss skansadvokater är liktydigt […]

Slutet.

Vi har fått vår dom nu. Solsystemet har börjat slockna, att förmörkas. Snart, dvs. om något antal miljarder år, blir det tyst. Dammet lägger sej över hyllorna. Allt vad Du och jag har gjort, skrivit, ritat, målat, kommer att malas ner av vindar som aldrig kommer att smattra i seglen på en segelbåt.Det blir, förmodligen, […]