Zorn.

Ni minns väl den runde artisten som målade runda rumpor i skärgården. Ja, han hade båt också, en ganska stor som säkert hade plats för åtskilliga runda damer. Ja, Nä,dom var inte så runda, har det visat sig. Den runde Zorn ville nog inte visa magra damer medan han själv stog bredvid, med magen i […]

Båtar för en sista sjötransport.

Karons båt va´!? Ja, han kallas ju Charon också… E´de´jiddisch, eller kan de´va´Hebreiska? Jag vet inte, jag var nog frånvarande på den lektionen. Jag var nog frånvarande ganska ofta, eftersom min hårdhänte pedagog ofta undrade om jag gick sovande genom livet. Nä, jag gjorde inte det, hur vet jag att jag inte sov? Jo, man […]

Bohuslän!

Kan man utnämna någon tid till den viktigaste? Kan man utnämna något landskap till sitt livs viktigaste? Kan man minnas något som absolut inte får glömmas? Jodå! Man både kan och vill! Jag minns, med förtjusning, Kasen, före Gustav B. Thordens varv. Där låg pinnvedsbryggor, små lådor för nät och redskap och utanför ekor, jullar […]